hội thao

Sôi nổi hội thao Cao su Bà Rịa

CSVNO – Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho NLĐ; hướng đến chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống

Sôi nổi hội thao Cao su Bà Rịa

CSVNO – Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho NLĐ; hướng đến chào mừng