hội thao

Tiếp thu góp ý Luật trồng trọt

CSVNO – Ngày 23/8, Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc hội phối hợp với Bộ NN&PTNT  tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Luật trồng trọt tại các tỉnh phía Nam nhằm tiếp tục