nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam quyết làm ăn lớn

CSVN – Hàng loạt công ty lớn trong nước cũng như nước ngoài đang đổ vốn vào lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện ước mơ đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông

Quản lý nông nghiệp cần linh hoạt hơn

CSVNO – Tại cuộc họp về công tác nông nghiệp năm 2017, 2018, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo công tác quản lý nông nghiệp của VRG cần linh hoạt và theo hướng mở,