cải tiến

Chuyên gia sáng kiến, cải tiến

CSVN – Xuất phát từ thực tiễn sản xuất, từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học, anh đã biến những ý tưởng của mình thành hiện thực, áp dụng thành công vào sản xuất,

Chuyên gia sáng kiến, cải tiến

CSVN – Xuất phát từ thực tiễn sản xuất, từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học, anh đã biến những ý tưởng của mình