Cao su Chư Păh và Viện Nghiên cứu CSVN ký hợp tác toàn diện

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh và Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) vừa tổ chức ký kết hợp tác toàn diện. Các nội dung ký kết được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.
Ông Phạm Đình Luyến - TGĐ Công ty Cao su Chư Păh và Ông Phan Thành Dũng - Viện trưởng RRIV ký hợp tác toàn diện
Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ Công ty Cao su Chư Păh và ông Phan Thành Dũng – Viện trưởng RRIV ký hợp tác toàn diện

     Theo nội dung ký kết, Viện NCCS VN cam kết tư vấn toàn diện về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, kỹ thuật thu hoạch mủ và quản lý chất lượng sản phẩm cao su thiên nhiên. Tập huấn, đào tạo kỹ thuật và cập nhật những tiến bộ mới của ngành cao su cho cán bộ kỹ thuật các cấp trực thuộc công ty.
Đồng thời, cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học kỹ thuật chuyên ngành cao su đã được RRIV cho phép lưu hành để làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật công ty.
Ngoài ra, RRIV còn cung cấp thuốc kích thích mủ cao su, cung cấp giống cây cao su mới thích hợp với tiểu vùng khí hậu vùng trồng cao su của công ty.
Về phía Công ty cao su Chư Păh cam kết ứng dựng đồng bộ những tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật thông qua công tác tư vấn chuyển giao KHKT của Viện.
Bên cạnh đó, công ty ưu tiên sử dụng các dịch vụ vật tư, hóa chất chuyên ngành và giống cây cao su của RRIV. Tạo điều kiện thuận lợi để RRIV bố trí các công trình nghiên cứu trên địa bàn do công ty quản lý.

HÀ ĐỨC THÀNH