Cao su Điện Biên phấn đấu khai thác hơn 4.000 tấn mủ

CSVNO – Năm 2022, Cao su Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt sản lượng khai thác vượt 2,6%. Hoạt động SXKD có hiệu quả, chăm lo tốt đời sống NLĐ. Năm 2023, công ty quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, phấn đấu khai thác trên 4.000 tấn.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và VRG trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho công ty

Năm 2022, Công ty CPCS Điện Biên được VRG giao kế hoạch khai thác 3.146 ha cao su, sản lượng 3.800 tấn. Trong quá trình tổ chức sản xuất, công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của VRG, sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, Ban ngành tỉnh Điện Biên; sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB.CNVC – LĐ trong công ty, đặc biệt là những giải pháp chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, công ty đã thu được những thành quả đáng khích lệ.  

Công đoàn công ty nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tính đến ngày 19/12/2022, công ty đã khai thác được 3.801 tấn mủ quy khô (về đích trước kế hoạch 12 ngày). Trong quá trình khai thác, công ty luôn thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây được ổn định và khai thác được lâu dài nên chất lượng sản phẩm mủ khai thác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến hết năm 2022, công ty khai thác được 3.900 tấn mủ quy khô, đạt 102,6 % kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt hơn 123,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng.

Các tập thể nhận giấy khen của Công đoàn CSVN

Công ty đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 800 CB.CNVC – LĐ và người nhận khoán với trên 90% lao động là đồng bào dân tộc địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm của người lao động được đóng nộp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với số tiền trên 10,17 tỷ đồng, giải quyết chế độ ốm đau thai sản cho 320 lao động với số tiền 520 triệu đồng; mua, cấp phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động với số tiền 499 triệu đồng.

Lãnh đạo VRG và công ty trao bằng khen của VRG cho các cá nhân xuất sắc

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2022 và nhận định diễn biến thị trường mủ cao su trong năm 2023, CBCN –LĐ công ty Cổ phần Cao su Điện Biên quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể sau: Sản lượng khai thác 4.000 tấn; Năng suất: 1,21 tấn/ha. Phấn đấu doanh thu đạt 158 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu đạt 3,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 5,8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị Người lao động công ty, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG đã chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt khó của tập thể CB.CNVC – LĐ, sự năng động, sáng tạo trong công tác điều hành quản lý… đã giúp công ty đạt được những kết quả khả quan trong năm. Ông Huỳnh Kim Nhựt đề nghị công ty tiếp tục phát huy những thành quả năm 2022 để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống NLĐ.

THANH HÀ – MINH THÙY – Ảnh: CTV