Đón đọc Tạp chí Cao su VN số 423

CSVNO – Đón đọc Tạp chí Cao su VN số 423 với nhiều thông tin bổ ích.Bia 423 (4)
–  “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn bằng kinh nghiệm, sức lực và lòng nhiệt tình sáng tạo”  (Trang 5)
– Cần giải pháp đồng bộ cho cao su miền núi phía Bắc (Trang 11)
– Cùng công nhân vượt khó (Trang 13)
– Chuyển đổi công nghệ chế biến SVR 3L sang SVR 10, 20 (Trang 18)
– Ngọn đuốc PHÚ RIỀNG ĐỎ (Trang 22)
– Tự hào có 2 con “săn” học bổng du học (Trang 25)
– Cao su ở bảo tàng và mơ ước một bảo tàng cao su (Trang 28)