Vai trò, vị trí hệ thống kiểm soát viên VRG đã được khẳng định và nâng cao

 CSVNO – Đây là ý kiến đánh giá của ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ NN & PTNT tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của VRG, tổ chức ngày 21/4.
, ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ NN & PTNN (bìa phải) và TGĐ vrg Trần Ngọc Thuận tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiển tra, giám sát năm 2016
Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ NN & PTNT (bìa phải) và TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Năm 2016, Kiểm soát viên (KSV) Tập đoàn, KSV các công ty TNHH MTV 100%  vốn Nhà nước; Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn và Ban kiểm soát các công ty cổ phần, thuộc hệ thống KSV, đã nêu cao vai trò chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, trong đó công tác trọng tâm là tham gia hầu hết các khâu công tác trong tiến trình cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tập đoàn.

Theo kế hoạch năm 2017, tiếp tục theo dõi việc củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy KSV các công ty TNHH MTV và vị trí chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát các công ty cổ phần thuộc Tập đoàn. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo quyết định của Bộ NN&PTNT; giám sát tình hình tái cơ cấu và kiện toàn tại các đơn vị thành viên Tập đoàn; giám sát trình tự thủ tục và tiến độ CPH Công ty mẹ và 24 đơn vị thành viên; giám sát việc thực hiện Điều lệ Tập đoàn; việc ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tập đoàn…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ NN & PTNT ghi nhận,  đánh giá cao vai trò, vị trí  KSV trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp (DN); góp phần cùng DN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong bối cảnh ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2016.

“Năm 2017, là năm VRG tiến hành tái cơ cấu mà trọng tâm là cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn. Vì thế, trong quá trình thực hiện chức trách và nhiệm vụ đề nghị KSV cần quan tâm đến công tác xử lý các chế độ, chính sách của người lao động; giám sát tốt, công khai minh bạch để công tác CPH thực hiện đúng quy định”, ông Vũ lưu ý.

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận cho rằng, năm 2017 hệ thống KSV tiếp tục hoàn thiện về tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, tiếp tục củng cố quy chế hoạt động; KSV cần tăng cường giám sát, quản lý về sử dụng đất đai; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Về phía ban lãnh đạo các đơn vị thành viên cũng hết sức lưu ý, tạo điều kiện và hành lang pháp lý để hệ thống  KSV hoạt động đạt hiệu quả cao nhất ”, ông Thuận chỉ đạo.

Phó TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo (bìa phải) và Phó TGĐ   Hứa Ngọc Hiệp tằng bằng khen VRG cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016
Phó TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo (bìa phải) và Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp (bìa trái) tặng bằng khen VRG cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; 8 tập thể và 8 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của TGĐ VRG.

                                                                                                                            .                                                Nguyễn Lý; ảnh:Tùng Châu