Cần đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp

CSVN – Ngày 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp”. Đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG đã tham dự và phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Võ Sỹ Lực (đứng) phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Võ Sỹ Lực (đứng) phát biểu tại hội thảo
Công tác xây dựng Đảng trong các DN còn có những hạn chế

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp (DN) còn có những hạn chế. Đó là: Mô hình tổ chức Đảng trong DN còn nhiều bất cập, đang tồn tại nhiều mô hình tổ chức khác nhau như Đảng bộ cơ quan, Đảng bộ cơ quan mở rộng, Đảng bộ công ty mẹ, Đảng bộ công ty mẹ mở rộng, Đảng bộ toàn DN…

Nhiều DN thành viên có cùng cấp bộ Đảng với tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Còn có cấp ủy trong DN có vốn Nhà nước dưới 50% không theo kịp tình hình, chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nên chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo cấp ủy trong DN đa số là các đồng chí lãnh đạo DN, do kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc, có nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng còn chồng chéo với công tác chuyên môn…

 Cần đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các  DN

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của các đại biểu là lãnh đạo các DN, chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng tổ chức Đảng theo mô hình của ngành, toàn tập đoàn hay công ty mẹ theo là phù hợp và cần đảm bảo sự đồng bộ giữa tổ chức Đảng với chính quyền, đoàn thể trong DN. Đối với một số trường hợp đặc thù, các công ty sinh hoạt Đảng tại địa phương cần phải trực thuộc cấp tỉnh, thành ủy, không nên để trực thuộc cấp huyện như hiện nay.

Có ý kiến cho rằng, hiện nay, số tổ chức Đảng và số lượng đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước đã chiếm trên 50% và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên. Chính vì thế, đối tượng lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong DN đã thay đổi, đòi hỏi phải thay đổi về nội dung và phương thức lãnh đạo tương ứng.

Đó là, đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các DN song phải giữ được vai trò của Đảng trong việc đảm bảo hoạt động của DN phải chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Dù không giữ vai trò quyết định phương án sản xuất kinh doanh, trong công tác nhân sự cũng như phân phối, song tổ chức Đảng trong DN phải khẳng định vị trí của mình, tham gia với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc những ý kiến có giá trị, cũng như đề xuất, giới thiệu những nhân sự tốt tham gia quản lý,  điều hành…

T.S