Đảng bộ VRG phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

CSVNO – Ngày 14/1, Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Tổng kết Nghị quyết liên tịch 01/2011-NQLT giữa Đảng bộ Tập đoàn với Đảng bộ, Chi bộ đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương.
Đ/c Hà Công Tuấn (thứ tư từ trái qua)- Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam và Đ/c Trần Ngọc Thuận -Ủy viên BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG  trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”
Đ/c Hà Công Tuấn (thứ năm từ trái qua)– Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đ/c Trần Ngọc Thuận -Ủy viên BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”

Đ/c Hà Công Tuấn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về dự Hội nghị.

Năm 2015, thị trường tiêu thụ và giá bán cao su thiên nhiên tiếp tục giảm sâu do tác động của các yếu tố vĩ mô và sự chênh lệch cung cầu cao su thế giới, ảnh hưởng đến kết quả SXKD và đời sống NLĐ các đơn vị thành viên toàn Tập đoàn.

Ngay từ đầu năm Đảng bộ VRG đã xác định quyết tâm vượt khó, đoàn kết, đồng thuận vì mục tiêu chung, đề ra những giải pháp nhạy bén, linh hoạt như chủ động giảm suất đầu tư, sắp xếp phương án sản xuất  để giảm giá thành, tiết giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận,… đảm bảo hoạt động có hiệu quả, bảo toàn vốn và ổn định đời sống NLĐ.

Trong đó tổng sản lượng khai thác cao su đạt  264.000 tấn, đạt 106% kế hoạch, vượt hơn 15.000 tấn; tổng doanh thu đạt 17.036 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1.323 tỷ đồng; thu nhập bình quân 4.500.000đồng/người/tháng.

Các đại biểu dự Hôi nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với nhiệm vụ SXKD, Đảng ủy VRG lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2015, VRG đã thực hiện cổ phần hóa Công ty Cao su Tân Biên và Bà Rịa, 3 công ty cao su Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long sẽ tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ I, lần thứ II; Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VII, lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, CNVC – LĐ toàn Tập đoàn và kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong Đảng viên, thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn để cùng đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su; đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2015…

Năm 2016, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD; xây dựng VRG phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; góp phần vào phát triển KT – XH, ổn định quốc phòng – an ninh của đất nước.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Đảng ủy VRG tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, với các chỉ tiêu chính: Sản lượng cao su khai thác phấn đấu đạt 260.000 tấn; tổng doanh thu 13.450 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.034 tỷ đồng; thu nhập bình quân phấn đấu đạt 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần II của Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội lần VIII của Đảng bộ VRG. Tiếp tục tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Lễ ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Tập đoàn với  Đảng bộ các đơn vị thành viên  giai đoạn 2016 – 2020.
Ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Tập đoàn với Đảng bộ các đơn vị thành viên giai đoạn 2016 – 2020.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Tấn Đức – Phó bí thư Đảng ủy VRG đã Báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch nhiệm kỳ 2010-2015; thông qua Nghị quyết liên tịch quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy VRG với Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị thành viên trực thuộc các Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy và tương đương nơi đơn vị đặt trụ sở giai đoạn 2016 – 2020; tiến hành Lễ ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Tập đoàn với 31 Đảng bộ các đơn vị thành viên  giai đoạn 2016 – 2020.

Lễ ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Tập đoàn với  Đảng bộ các đơn vị thành viên  giai đoạn 2016 – 2020.
Ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Tập đoàn với Đảng bộ các đơn vị thành viên giai đoạn 2016 – 2020.
đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của VRG trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm để kinh doanh có lãi.

Đ/c cũng lưu ý, năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn chồng chất, bên cạnh cơ hội và thách thức khi hội nhập TPP; các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, vì thế việc chăm lo và ổn định đời sống cho người lao động là một thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ VRG cần có sự đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2016…

đ/c Trần Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu tham luận tại Hội nghị
Đ/c Lê Tiến Tình -Bí thư Đảng bộ, TGĐ Công ty CPCS Lai Châu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG chỉ đạo: Năm  2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vì thế,  Chi, Đảng bộ các đơn vị thành viên cần có chương trình hành động cụ thể để quán triệt, triển khai Nghị quyết; đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tiếp tục tổ chức thực hiện tái cơ cấu VRG theo chủ trương của Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp của VRG của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đầu tư mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, đặc biệt phát triển các sản phẩm cao su Tập đoàn có thế mạnh, tăng dần tỷ trọng tiêu thụ cao su nội địa.

“Nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của VRG năm 2016 rất nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, Đảng viên và CNVC –LĐ trong toàn Đảng bộ và toàn Tập đoàn phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và là tiền đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  VRG lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020”, đ/c Thuận nhấn mạnh.

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm  5 năm (2011-2015)...
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG  tặng Bằng khen cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2011-2015)

Nhân dịp này, Đảng ủy khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” cho 18 đ/c đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam; tặng Cờ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011–2015)  đối với Đảng bộ Công ty CP Gỗ MDF VRG – Quảng Trị; và nhiều bằng khen cho tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2011-2015)…

 Nguyễn Lý; ảnh: Tùng Châu