Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

CSVNO – Đó là một trong những nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW được Ban Thường vụ Đảng ủy VRG triển khai tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG lần thứ 14 ngày 07/01.

Đ/c Trần Ngọc Thuận- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW - Bí thư Đảng ủy VRG chủ trì Hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW – Bí thư Đảng ủy VRG chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2014, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2015; thông qua công tác chỉ đạo đại hội và kế hoạch, tiến độ đại hội Đảng các cấp…

Được biết, trong quý IV/2014, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức, giá mủ cao su dao động ở mức thấp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tiền lương, song Đảng ủy và lãnh đạo VRG đã chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến thị trường, nỗ lực, kiên trì và phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn các dự án ngoài ngành sản xuất chính, đẩy mạnh cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm nhằm SXKD cao su có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm và thu nhập người lao động…

Ngoài ra công tác xây dựng Đảng cũng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được thực hiện tốt; Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, triển khai kịp thời chủ trương, NQ của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đ/c Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư Đảng ủy VRG triển khai chương trình hành động
Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy VRG triển khai chương trình hành động

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy VRG Võ Sỹ Lực đã triển khai Chương trình hành động thực hiện NQ số 10 của Đảng ủy Khối về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong  Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào SXKD và quản trị doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp TW.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận khẳng định, năm 2014 ngành cao su gặp nhiều khó khăn trong SXKD, tuy nhiên kết quả đạt được của các đơn vị trong ngành khá cao, nhất là về tấn sản lượng vượt. Khối công nghiệp – dịch vụ tăng trưởng khá bù lại doanh thu chung của khối cao su. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả này là cơ sở tốt khi năm 2015 VRG sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp dịch vụ.

Về triển khai NQ số 10 của Đảng ủy Khối DN TW, đồng chí Trần Ngọc Thuận cho rằng trong thời gian qua VRG đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên trong thời gian tới công tác nghiên cứu phải gắn với thực tiễn và có hiệu quả hơn nữa.

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định về việc thành lập các tiểu ban của Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), kiện toàn Ban chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 -2015.

Tin, ảnh: Nguyễn Lý