NT Minh Hưng (Cao su Bình Long): 100% công nhân tay nghề khá, giỏi

CSVNO -Năm 2016, năng suất lao động của NT Minh Hưng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) đạt 5,444 tấn/người/năm. 100% công nhân có trình độ tay nghề đạt loại khá, giỏi.
Ông Trương Ngọc Luân, Phó Tổng Giám đốc công ty trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Ông Trương Ngọc Luân, Phó Tổng Giám đốc công ty trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nông trường được giao quản lý tổng diện tích 1.204,67 ha, trong đó vườn cây kinh doanh 609,23 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản 474,37 ha, trồng mới tái canh 70,15 ha và một số diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng khác.

Tính đến ngày 31/12/2016, nông trường đã khai thác được 800,227 tấn mủ, đạt 109% so với kế hoạch công ty giao, về trước kế hoạch 20 ngày. Năng suất lao động đạt 5,444 tấn/người/năm. 100% công nhân có trình độ tay nghề đạt loại khá, giỏi. Đặc biệt, đoàn thí sinh của nông trường đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn hội thi “bàn tay vàng” khai thác mủ lần thứ XV do công ty tổ chức.

Ông Phan Đình Phúc, Phó Tổng Giám đốc công ty trao bằng khen của Tổng Giám đốc VRG cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Ông Phan Đình Phúc, Phó Tổng Giám đốc công ty trao bằng khen của Tổng Giám đốc VRG cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tiền lương bình quân toàn nông trường đạt 6,815 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân 8,024 triệu đồng/người/tháng, trong đó riêng công nhân khai thác mủ bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị Người lao động tổ chức vào ngày 6/1, Nông trường đã nhất trí thông qua những chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2017 với mục tiêu chính là tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người lao động.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch công đoàn công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn.
Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch công đoàn công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn.

Dịp này, những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Tổng Giám đốc VRG, Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam và công ty tặng bằng khen, giấy khen.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo