Cao su Sa Thầy: 5 sáng kiến áp dụng hiệu quả

CSVNO – Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Công ty CPCS Sa Thầy.
Ông Hoàng Đình Nhiều _ PTGĐ Công ty (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các tập thể
Ông Hoàng Đình Nhiều – Phó TGĐ Công ty (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các tập thể

Năm 2017, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh  nhưng các đơn vị thành viên trong khối đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tổ chức tốt các phong trào thi đua, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy sản xuất, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật nhất là hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 33 ngày, đến hết 31/12/2017 vượt trên 10% kế hoạch sản lượng VRG giao; chất lượng sản phẩm sau chế biến cao, được bạn hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Ông Tạ Thúc Bình_ Chủ tịch công đoàn công ty (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Văn Hùng_ Giám đốc NTCS Suối cát, Khối trưởng năm 2017 (thứ 3 từ phải sang) trao thưởng cho các cá nhân
Ông Tạ Thúc Bình – Chủ tịch công đoàn công ty (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Văn Hùng – Giám đốc NTCS Suối cát, Khối trưởng năm 2017 (thứ 3 từ phải sang) trao thưởng cho các cá nhân

Đặc biệt phong trào lao động sáng tạo được các đơn vị đặc biệt chú trọng phát động, trong năm đã có 5 sáng kiến đưa vào áp dụng hiệu quả và được công nhận. Các phong trào VHVN – TDTT được khối duy trì, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội được các đơn vị trong khối thực hiện thường xuyên … .

Tại hội nghị tổng kết, Khối đã giới thiệu nhiều mô hình hay, những cá nhân tiêu biểu, nhiều tập thể xuất sắc là hạt nhân của mỗi đơn vị trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2017. Qua đó đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến của khối, đề nghị Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Đình Nhiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty nhấn mạnh: Khối thi đua đã thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong năm 2017, từ những phong trào thi đua dẫn đến kết quả là các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năng suất vườn cây tăng cao, sản lượng khai thác đều vượt mức kế hoạch, chất lượng sản phẩm chế biến tốt, đặc biệt là giải quyết thu nhập cho người lao động kịp thời, đầy đủ, giúp công nhân yên tâm công tác, gắn bó và xây dựng Công ty. Năm 2018, Khối cần có định hướng để nhân rộng các mô hình hay, tuyên dương kịp thời những điển hình tiên tiến, làm động lực thi đua lao động sản xuất trong toàn đơn vị.

Khối cũng đã bầu NTCS Suối Đá làm Khối trưởng năm 2018 và khối phó là NTCS Bãi Lau.

Bùi Minh Phú