Cao su Đồng Phú, Tây Ninh mừng công hoàn thành kế hoạch

CSVNO – Bằng sự quyết tâm vượt qua khó khăn, của tập thể NLĐ, Công ty CPCS Đồng Phú và Công ty CPCS Tây Ninh đã về trước kế hoạch, tổ chức mừng công vào ngày 29/12.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao bằng khen và biều trưng tiền thưởng cho Đại diện lãnh đạo Công ty CP Cao su Đồng Phú

Tính đến ngày 26/12, Công ty CPCS Đồng Phú đã khai thác được 12.226 tấn mủ, đạt 100,24% kế hoạch VRG giao. Dự kiến đến ngày 31/12, công ty khai thác được 12.450 tấn, đạt 102,05% kế hoạch, so với kế hoạch Tập đoàn giao.  Năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha. Có 6/6 NT đạt và vượt kế hoạch sản lượng và có 5/6 NT đạt sản lượng trên 2 tấn/ha.

Toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đều thực hiện đạt và vượt, đảm bảo mức thu nhập bình quân của NLĐ đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ mừng công Công ty CP Cao su Đồng Phú

Thay mặt lãnh đạo VRG, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG biểu dương kết quả đã đạt được của công ty. Ông nhấn mạnh: Năm vừa qua là một năm ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, tình hình mưa bão diễn biết hết sức phức tạp, dịch bệnh kéo dài, giá bán mủ giảm sâu… làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành.

Tuy vậy với tinh thần đoàn kết một lòng, chung tay vượt khó, công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đây là kết quả xứng đáng được biểu dương. Ông mong rằng, năm 2021 công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để vượt cao hơn các chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng đề ra, giữ vững là thành viên CLB 2 tấn của VRG, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Chiều cùng ngày đoàn công tác cũng đã dự và trao thưởng cho Công ty CP Cao su Tây Ninh. Trong năm vừa qua công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được VRG giao. Tính đến ngày 23/12 công ty đã khai thác được 7.813 tấn/7800 tấn, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng VRG giao và về trước kế hoạch là 8 ngày.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen và biểu trưng tiền thưởng cho Công ty Cp Cao su Tây Ninh

Dự kiến đến hết ngày 31/12 công ty sẽ đạt 8.031 tấn, đạt 103% kế hoạch, vượt 231 tấn. Năng suất bình quân dạt 2,1 tấn/ha. Toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đều thực hiện đạt và vượt, ước đến hết năm 2020 công ty sẽ đảm bảo mức thu nhập bình quân người lao động ở mức 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen và biểu trưng tiền thưởng cho Công đoàn Công ty

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua nước rút vượt mức kế hoạch, sản lượng 3 tháng cuối năm, Công đoàn công ty cũng đã được Công đoàn ngành trao thưởng trong dịp này.

VŨ PHONG