Yêu cầu tăng cường giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT

CSVN – Công đoàn (CĐ) Cao su VN đề nghị BCH CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp CĐ trực thuộc, đặc biệt là CĐ cơ sở và người lao động – đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT
Ảnh: Vũ Phong
Ảnh: Vũ Phong

Căn cứ Công văn 1497/TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng LĐLĐ VN ngày 1/10, Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN Võ Việt Ngân vừa ký, ban hành Công văn số 645/CV-CĐCS gửi BCH CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo đó, BTV CĐ Cao su VN UBND đề nghị BCH CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp CĐ trực thuộc, đặc biệt là CĐ cơ sở và người lao động – đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Các cấp CĐ nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT của người lao động. Tăng cường giám sát của CĐ đối với việc thực hiện và tuân thủ về BHXH, BHYT của cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.
Chủ động tuyên truyền và phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến về luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Chủ động tiếp thu và lắng nghe ý kiến của người lao động trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về BHXH, BHYT để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, thỏa đáng các nguyện vọng và thắc mắc chính đáng của người lao động.

CĐ Cao su VN yêu cầu định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 về CĐ Cao su VN trước ngày 30/11.

P.V