Cao su Lộc Ninh phấn đấu hoàn thành sản lượng 12.338 tấn

CSVNO – Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023, ngày 11/04, Ban TGĐ, Công đoàn Công ty và các Nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua.

7 nông trường quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng được giao

Đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm cao trong việc chung tay, đồng hành, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, tăng năng suất lao động, triệt để tiết kiệm trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị có hiệu quả.

Toàn cảnh lễ ký kết giao ước thi đua

Theo đó, các nông trường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng VRG giao là 11.750 tấn, vượt từ 5% trở lên (vượt từ 588 tấn). Cụ thể: Nông trường I phấn đấu đạt 2.352 tấn, Nông trường II 2.111 tấn, Nông trường III là 2.279 tấn, Nông trường IV 987 tấn, Nông trường V 1.559 tấn, Nông trường VI 1.790 tấn, và Nông trường VII đạt 1.260 tấn. Tổng sản lượng khai thác phấn đấu đạt 12.338 tấn.

Công tác thu mua năm 2023 đảm bảo có hiệu quả, lợi nhuận cao, phấn đấu sản lượng thu mua năm 2023 đạt và vượt kế hoạch 3.500 tấn mủ quy khô; tổng sản lượng chế biến đạt 15.838 tấn trở lên.

NG. CƯỜNG – ĐỨC CƯỜNG