VRG ký kết hợp tác với Đại học Nông lâm TP.HCM

CSVNO – Sáng ngày 13/12, trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững tại Hội trường Đại học Nông lâm TP.HCM, VRG đã ký kết hợp tác với Đại học Nông lâm TP.HCM.
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận (phải) trao đổi biên bản ký kết hợp tác với GS Nguyễn Hay – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, cho biết: “VRG là tập đoàn nông nghiệp nên nguồn nhân lực luôn gắn liền với Đại học Nông lâm TP.HCM. Thông qua ký kết hợp tác này, Đại học Nông lâm sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, liên kết trực tiếp với Đại học California (Mỹ) và VRG sẽ ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực này. Bên cạnh đó, VRG sẽ tạo điều kiện cho CNVC LĐ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại Đại học Nông lâm TP.HCM”.

Đại học Nông lâm TP.HCM cũng đã ký kết hợp tác với Trường Đại học California (Mỹ)
Đại học Nông lâm TP.HCM cũng đã ký kết hợp tác với Trường Đại học California (Mỹ)

Tại hội thảo, Đại học Nông lâm TP.HCM cũng đã ký kết hợp tác với Trường Đại học California (Mỹ). GS Nguyễn Hay – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, cho biết: “Hiện có nhiều nghiên cứu sinh của Trường Đại học Nông lâm theo học thạc sỹ, tiến sỹ về nông nghiệp và môi trường tại Đại học California (Mỹ). Trường chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ VRG về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới”.

Hội thảo Khoa học quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững
Đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững

Ngọc Cẩm