Cao su Hòa Bình chia cổ tức 3%

CSVNO – Theo báo cáo tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCS Hòa Bình tổ chức ngày 20/6, năm 2022 công ty thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Mức tiêu thụ sản phẩm đạt 126,9%, tổng doanh thu đạt 119,7% so với kế hoạch, chia cổ tức cho cổ đông là 3%/mệnh giá cổ phiếu.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cụ thể, với diện tích vườn cây khai thác trên 2. 597 ha, năm qua công ty khai thác được trên 2.600 tấn mủ với năng suất bình quân trên 1 tấn/ha (đạt 100,2% kế hoạch). Trong năm công ty chế biến đạt trên 5.000 tấn mủ, gia công gần 1.400 tấn, thu mua được hơn 1.800 tấn mủ.

Các khoản đầu tư của công ty trong năm 2022 nhìn chung mang lại hiệu quả, công ty thu cổ tức đợt 2/2021 của Công ty CPCS Việt Lào gần 6 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ 5,47% cổ phần), Công ty CPCS Bà Rịa – Kampong Thom hơn 9 tỷ đồng…

Chủ trì Đại hội

Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo tiền lương bình quân NLĐ toàn công ty là trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng vượt khó để mang lại những kết quả khả quan trong năm qua của công ty. Năm 2023 là một năm còn rất nhiều khó khăn với ngành cao su, để hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD năm 2023 đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn thể NLĐ công ty.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Lãnh đạo, ban điều hành công ty cần tập trung xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh giá bán mủ cao su với lãi suất ngân hàng và lực lượng lao động hiện có. Cần quan tâm đến việc tuyển dụng, đào tạo lao động đi đôi với việc thực hiện những chính sách với NLĐ nhất là những lao động tuyển mới từ phía Bắc. Trong khi chờ chủ trương thoái vốn, công ty cần chủ động tìm nguồn vay với lãi suất thấp hơn, nhằm giảm chi phí, đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác thu mua mủ nguyên liệu, đầu tư cải tạo nhà máy chế biến, quản lý tốt chất lượng sản phẩm mủ. Tăng cường sản xuất mủ CV50, CV60 đã là thương hiệu từ nhiều năm nay của công ty” – ông Huỳnh Kim Nhựt yêu cầu. 

Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết nghị của Đại hội, thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ SXKD trong năm 2023, cụ thể như: Với diện tích cao su kinh doanh hơn 2.699 ha, sản lượng khai thác là 2.800 tấn, tổng doanh thu đạt 177,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,5 tỷ đồng.

Quang cảnh Đại hội
VŨ PHONG