Hướng dẫn Công đoàn xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

CSVN – Vừa qua, CĐ Cao su VN đã ban hành văn bản hướng dẫn CĐ tham gia tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) và xây dựng Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp (DN).Trong đó, có hướng dẫn cụ thể CĐ tham gia quy trình tổ chức Hội nghị NLĐ; một số chú ý khi tham gia tổ chức Hội nghị NLĐ; thời điểm tổ chức Hội nghị NLĐ…
Một buổi đối thoại với người lao động tại NT Gò Dầu (Công ty CPCS Tây Ninh).  Ảnh: Thế Trung
Một buổi đối thoại với người lao động tại NT Gò Dầu (Công ty CPCS Tây Ninh). Ảnh: Thế Trung

Đối với công tác tham gia xây dựng quy chế đối thoại tại DN, CĐ Cao su VN hướng dẫn chi tiết công tác chuẩn bị; công tác xây dựng dự thảo quy chế đối thoại; số lượng, thành phần, tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại; thành lập tổ đối thoại; nhiệm vụ của tổ đối thoại đại diện cho người sử dụng lao động; nhiệm vụ của tổ đối thoại đại diện cho tập thể NLĐ; nguyên tắc đối thoại; địa điểm, thời gian đối thoại…

CĐ Cao su VN lưu ý trong xây dựng quy chế đối thoại, đối với CTCS có quy mô, cơ cấu tổ chức phức tạp nhiều tầng quản lý, hoặc DN hoạt động phân tán trên địa bàn rộng, trong nội dung quy chế đối thoại nên thêm chương quy định phân cấp về thẩm quyền, nội dung đối thoại cho cấp dưới. Cấp DN chỉ tiến hành đối thoại nội dung thuộc thẩm quyền mà chưa phân cấp cho cấp dưới. Kết quả cuộc đối thoại của cấp dưới có giá trị thực hiện như kết quả cuộc đối thoại cấp DN nhưng chỉ áp dụng ở bộ phận tổ chức đối thoại.

CĐ Cao su VN đề nghị CĐ các công ty, đơn vị tổ chức tập huấn cho CĐ cấp dưới và CĐ bộ phận trực thuộc về công tác đối thoại tại DN để tổ chức thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

P.V