Rà soát, điều chỉnh kế hoạch 2016

CSVN – VRG vừa có văn bản hướng dẫn các công ty cao su thành viên có nhu cầu thực hiện điều chỉnh kế hoạch 2016.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Theo đó về chỉ tiêu khối lượng, các công ty rà soát và điều chỉnh lại chỉ tiêu sản lượng khai thác và thu mua theo như quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nông nghiệp 2016. Trường hợp các công ty có thay đổi về chỉ tiêu diện tích khai thác nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu sản lượng thì vẫn được điều chỉnh các chỉ tiêu về diện tích.

Về chỉ tiêu giá trị, các công ty có ảnh hưởng lớn về chỉ tiêu tiêu thụ và khả năng không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi nhuận tăng cao so kế hoạch được duyệt thì xây dựng kết quả SXKD mới trình VRG xem xét điều chỉnh.

P.V