Xây dựng lực lượng tự vệ cao su vững mạnh trên địa bàn Gia Lai

CSVNO – Ngày 4/11, tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã diễn ra Hội nghị Tổng kết qui chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh.
Ông Phạm Thanh Hòa - Trưởng ban TTBVQS, Tập đoàn CN cao su Việt Nam  tặng bằng khen cho các  tập thể vá cá nhân.
Ông Phạm Thanh Hòa – Trưởng ban TTBVQS VRG tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Trong năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, Bộ CHQS tỉnh và 4 Công ty Cao su Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong LLVT và CB.CNVC-LĐ nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn việc tổ chức thực hiện  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” học tập các nội dung chính trị, quân sự theo quy định.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với 4 công ty cao su thực hiện công tác giúp dân, hỗ trợ nhân dân làm nhà tình thương, nhà mái ấm Công đoàn, sữa chữa nhà cho cán bộ, công nhân và các mẹ Việt Nam anh hùng, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Giải quyết công ăn việc làm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân người DTTS, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các Công ty với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT địa phương.

Ông Phạm Thanh Hòa - Trưởng ban TTBVQS, Tập đoàn CN cao su Việt Nam  tặng bằng khen cho các  tập thể vá cá nhân.
Ông Phạm Thanh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể vá cá nhân.

Trong năm qua , 4 Công ty đã đầu tư 1,5tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, phối hợp với Ban CHQS các huyện tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ đúng quân số,  đảm bảo thời gian tham gia huấn luyện đúng theo kế hoạch đã được phê chuẩn; kết qủa  đạt loại khá.

Chất lượng tự vệ 4 Công ty được nâng lên rõ rệt về trình độ kỹ thuật, chiến thuật đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cơ động nhận nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu với khoảng trên 4.960 ngày công.

Tại hội nghị, đã có 4 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen của VRG.

                   Kim Liên (Chư Sê)