Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành cao su

Đc Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước, VRG và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Đc Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước, VRG và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Vũ Phong
Đ/c Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: “KIÊN TRÌ ĐỔI MỚI ĐỂ XÂY DỰNG VRG PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH”

Tôi được biết, những năm gần đây ngành cao su gặp nhiều khó khăn bởi giá mủ xuống thấp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy vậy, Đảng bộ cũng như toàn thể NLĐ VRG không những duy trì hoạt động sản xuất tốt mà kinh doanh rất hiệu quả và đảm bảo thu nhập của NLĐ ở mức cao.

Hiện nay, VRG có nhiều diện tích cao su đóng trên địa bàn chiến lược và quản lý vốn đất đai rất lớn. Chính vì vậy, Tập đoàn đã giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động trong cả nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, không chỉ công nhân cao su mà cả gia thuộc của họ đều được hưởng lợi. Đó mới là điều quan trọng! Đơn cử như tại Bình Phước, công nhân cao su và gia thuộc chiếm trên 10% dân số của tỉnh. Điều này cho thấy, VRG đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Để VRG phát triển bền vững  hơn  nữa  cần tập trung một số lưu ý sau: Thứ nhất, cao su là ngành có truyền thống gắn liền với sự phát triển của Đảng, điều này được minh chứng qua các cuộc đấu tranh hào hùng của công nhân cao su các thời kỳ và cả trong quá trình khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, mặc dù là doanh nghiệp đã hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Đảng bộ VRG cần phải nắm vững quan điểm của Đảng là phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhưng không được coi nhẹ kinh tế Nhà nước. Bởi vì doanh nghiệp Nhà nước tạo nên sức mạnh của kinh tế Nhà nước.

Thứ hai, trước biến động của thị trường thế giới thì VRG cần phải có sự đổi mới về sản xuất kinh doanh. Tức là, ngoài trồng cây cao su VRG cần phát triển các ngành chế biến có  liên quan đến cây cao su, nguyên liệu cao   su để hạn chế xuất khẩu cao su thô. Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su, VRG có thể đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên về chế biến các sản phẩm làm từ nguyên liệu mủ cao su. Qua đó sản phẩm cao su sẽ có giá trị hơn. Đó là hướng phát triển đúng đắn của VRG.

Phát huy truyền thống 90 năm ngành cao su, đề nghị Đảng bộ, ban điều hành các cấp trực thuộc Tập đoàn cần kiên trì đổi mới, tiến bộ để tiếp tục xây dựng VRG phát triển vững mạnh. Không ngừng tăng cường quản trị doanh nghiệp gắn với công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống NLĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên mỗi địa bàn cao su trú đóng”.

(Trích phát biểu của đ/c Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long ngày 17/12/2019)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan vườn cây bảo tồn Cao su Đồng Nai.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan vườn cây bảo tồn Cao su Đồng Nai. Ảnh: Vũ Phong
Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN VN: “VRG CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC”

Liên tục trong những năm qua ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá giảm sâu. Tuy nhiên, với sự năng động trong công tác điều hành quản lý và nỗ lực, đoàn kết của tập thể NLĐ toàn ngành, VRG đã hoạt động có hiệu quả, thực hiện vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, giá trị xuất khẩu, đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho NLĐ.

Trong năm 2020, VRG cần tập trung vào 5 vấn đề chính, đó là:

Thứ nhất, chủ động nắm bắt diễn biến của thị trường, linh động hài hòa trong phát triển các ngành nghề được phê duyệt. Phát huy được vai trò lãnh đạo tập thể, vai trò của HĐQT VRG trong điều hành hoạt động của Tập đoàn.

Thứ hai, trong quá trình hoạt động, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc, VRG mạnh dạn kiến nghị, đề xuất để các Bộ, ban ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn.

Thứ ba, VRG cần phát huy việc phát động các phong trào thi đua chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước.

Thứ tư, Đảng ủy VRG tiếp tục quán triệt để các đảng viên phát huy tinh thần nêu gương, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết của toàn VRG.

Thứ năm, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, đặc biệt là lao động nữ và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức Công đoàn CSVN phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là chỗ dựa uy tín cho NLĐ”.

(Trích phát biểu của đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm việc với VRG ngày 2/12/2019)

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG giới thiệu với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sản phẩm của ngành cao su tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, ngày 26/10/2019. Ảnh: Vũ Phong

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG giới thiệu với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sản phẩm của ngành cao su tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, ngày 26/10/2019. Ảnh: Vũ Phong

Đ/c Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: “VRG LUÔN ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC, KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO”

Trong suốt hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các đồn điền cao su vừa là hậu phương vững chắc, chu cấp nhân lực vật lực, là căn cứ che giấu cán bộ cách mạng, vừa là tiền tuyến trong cuộc chiến chống quân thù. Nhiều tấm gương yêu nước, nhiều cán bộ công nhân cao su chiến đấu kiên cường, hi sinh anh dũng, góp phần quan trọng cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công hiển hách.

Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, từ những hạt giống ban đầu của thế kỷ thứ XIX, năm 1897, đến nay đã hình thành những vùng cao su rộng lớn, trải khắp chiều dài của đất nước, hiện có khoảng 1 triệu ha cao su, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc. Đóng góp của ngành cao su vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước là rất lớn. Sản lượng cao su mỗi năm của Việt Nam đạt trên 1 triệu tấn, năng suất vườn cây xếp tốp đầu thế giới.

Không chỉ phát triển trong nước, ngành cao su Việt Nam còn đầu tư phát triển cao su ở Lào và Campuchia. Đến nay, chương trình phát triển cao su ở Lào và Campuchia bước đầu đã khẳng định được hiệu quả kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 3 nước Đông Dương, được lãnh đạo và nhân dân 2 nước bạn ghi nhận và đánh giá cao.

Mặc dù những năm gần đây thị trường cao su thế giới diễn biến không thuận lợi, giá cao su giảm sút và những khó khăn khác nhưng tập thể NLĐ VRG đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo, tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ”.

(Trích phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, ngày 26/10/2019)

NG.CƯỜNG – MINH NHIÊN – QUỲNH MAI (ghi)