Cao su Chư Sê: Phổ biến chế độ chính sách khi cổ phần hóa doanh nghiệp

CSVNO – Sáng 13/10, Công ty TNHHMTV Cao su Chư Sê đã tổ chức Hội nghị phổ biến chế độ chính sách  khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn CN Cao su VN, đồng thời rà soát phương án sử dụng lao động, giải quyết dôi dư đối với người lao động tại công ty.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó ban Chính sách Pháp luật CĐ Cao su VN phát biểu tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó ban Chính sách Pháp luật CĐ Cao su VN phát biểu tại hội nghị

Đoàn công tác gồm đại diện Ban Lao động Tiền lương, Ban Kế hoạch Đầu tư, CĐ Cao su VN phối hợp với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (đơn vị tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp) triển khai thực hiện.

Tham dự hội nghị có 60 cán bộ chủ chốt là Thành viên HĐTV, Ban TGĐ, Kiểm soát viên, Chủ tịch, phó Chủ tịch CĐ, Trưởng ban Nữ công CĐ công ty, CĐ cơ sở; Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn…

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt công ty đã phổ biến các văn bản pháp luật quy định về cổ phấn hóa và các quy định có liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động. Tóm tắt 6 bước quy trình cổ phần hóa; cụ thể các nội dung về chế độ chính sách đối với người lao động sau khi cổ phần hóa, như quyền mua cổ phần ưu đãi của người lao động, của tổ chức CĐ; về chia quỹ khen thưởng phúc lợi doanh nghiệp; chế độ chính sách áp dụng cho lao động dôi dư…

Sắp tới, các nội dung liên quan đến cổ phần hóa sẽ được công ty tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị cơ sở để người lao động hiểu rõ hơn về việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn CN Cao su VN.

Kim Liên

(CĐ Cao su Chư Sê)