Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, vì sự phát triển bền vững VRG

Hội nghị Đại biểu Người lao động VRG năm 2014 đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng cho 2 năm cuối trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. Tổng kết hội nghị, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, quyết liệt về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, chăm lo đời sống NLĐ, giữ gìn giá trị truyền thống, vì sự phát triển bền vững của VRG.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo Bộ, ngành TW và địa phương. TGĐ khẳng định sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn không thể thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TGĐ còn thẳng thắn đề cập đến những hạn chế và tồn tại cần phải được khắc phục quyết liệt trong hai năm tới.

Đó là, thời gian qua, ở lĩnh vực đầu tư đã có một số chủ trương, quyết định đầu tư phát triển cao su ở một số vùng miền không thành công. Công tác nông nghiệp được cải thiện rất tốt nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong công tác giống, bón phân, bảo vệ thực vật. Kể cả Quy trình kỹ thuật cây cao su ban hành năm 2012 cũng cần được tiếp tục bổ sung cho phù hợp thực tiễn, giúp công tác quản lý được tốt hơn. Việc quản lý chất lượng sản phẩm và thị trường cũng bộc lộ nhiều bất cập. Các công ty miền Đông có truyền thống và thương hiệu nên lượng khách hàng ổn định. Nhưng nếu giá cao su không tốt sẽ vô cùng khó khăn, nhất là khu vực Tây Nguyên, miền Trung. Với cao su tiểu điền, chưa có đầu mối quản lý, chất lượng và thương hiệu cũng chưa cao. Tập đoàn với vai trò dẫn dắt, định hướng hỗ trợ, nền cần hướng đến việc kiến tạo một đầu mối quản lý chất lượng và tìm kiếm mở rộng thị trường, hạn chế việc cạnh tranh ép giá.

Công tác quản lý cán bộ, quy hoạch và đào tạo cũng tồn tại hạn chế. “Hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế phát triển nhân tài để bổ sung vào đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp nông trường, công ty đến cấp Tập đoàn, chủ yếu qua mối quan hệ, môi trường công tác. Sắp tới, Tập đoàn sẽ tổ chức Hội nghị công tác cán bộ, quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, mạnh dạn luân chuyển cán bộ, tách vai trò quản trị và điều hành trong quản lý cán bộ”, ông Thuận bày tỏ.

Về công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin rộng rãi đến toàn thể công nhân vẫn còn hạn chế, dẫn đến một số CBCNV chưa nhận thức và chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin trong đơn vị, trong ngành. Cần làm tốt hơn nữa, phải để người lao động hiểu và chia sẻ những bất lợi cũng như thuận lợi, để đảm bảo công tác vận động quần chúng.

Năm 2014, được dự báo còn nhiều khó khăn. TGĐ VRG mong muốn trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD, các đơn vị, nhất là đơn vị có truyền thống về thương hiệu, khách hàng tiếp tục phát huy, mở rộng thị trường để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm với giá trị cao.

Để VRG phát triển nhanh và bền vững, TGĐ Trần Ngọc Thuận chỉ đạo cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, quan tâm quản lý chặt chẽ đất đai theo đúng qui định Nhà nước và phát huy hiệu quả đất đai đang quản lý. Về tổng thể, diện tích sẽ dừng ở mức khoảng 420.000 – 430.000 ha. Diện tích không tăng nhưng phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Trong đó, tập trung công tác bón phân, bảo vệ thực vật, thâm canh, thanh lý vườn cây không hiệu quả và trồng lại giống chất lượng cao, tránh tình trang diện tích lớn mà hiệu quả thấp.

Ngoài ra, để dự án có hiệu quả phải quản lý suất đầu tư thật chặt chẽ. “Hiện nay, suất đầu tư ở một số đơn vị là quá cao. Với giá bán như hiện nay, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế, mặc dù Tập đoàn được đánh giá cao trong đóng góp về công tác quốc phòng, an sinh xã hội và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, nhưng cái mà chúng ta không thể thoát ly chính là hiệu quả kinh tế. Đó là yếu tố hàng đầu. Tôi mong muốn các đồng chí quản lý đầu tư và suất đầu tư phải hết sức làm cho tốt”, TGĐ chỉ đạo.

Bên cạnh đó, TGĐ còn chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất một cách một hiệu quả. Tập đoàn cũng sẽ thực hiện tốt đề án tái cơ cấu mà Chính phủ phê duyệt vào tháng 1/2013. Thoái 100% vốn tại các công ty ngoài ngành sản xuất chính. Từ nay đến năm 2015 cổ phần hóa 4 công ty ở miền Đông. Giám sát quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu các đơn vị thành viên.

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ. Tham gia các chính sách xã hội khác, như hỗ trợ 4 huyện nghèo trong chương trình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Năm 2014, hỗ trợ một công trình ở huyện đảo Trường Sa. Tập đoàn cùng với các địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, năm nay Tập đoàn kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống ngành, nên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung và sẽ thực hiện nhiều hoạt động hướng đến ngày truyền thống. Ngoài ra, trong thời gian tới, sẽ thực hiện Nhà Truyền thống để kịp tập họp hiện vật, tư liệu. ghi nhận hình ảnh những nhân vật lịch sử. Ngoài ra sẽ tìm một địa điểm thích hợp ở miền Đông Nam bộ để lập Nhà truyền thống CN cao su.

Phan Thắng