Tham gia chứng nhận “100 doanh nghiệp bền vững” của VCCI

CSVN – Để thực hiện chương trình phát triển bền vững (PTBV) của VRG trong thời gian tới, đồng thời các công ty cao su thành viên cần có được chứng nhận về PTBV, tăng uy tín và thương hiệu của công ty, VRG yêu cầu các  công ty cao su tham gia để đạt chứng  nhận “100 doanh nghiệp (DN) bền vững” do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đánh giá và công bố hàng năm.

Để đạt chứng nhận, các DN hoạt động SXKD có hiệu quả kinh tế, nhận thức được lợi ích của PTBV là cơ sở để DN xây dựng bộ máy hoạt động vững mạnh, tối ưu hóa quy trình SXKD, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Theo quyền lợi của chứng nhận, nếu đạt được chứng nhận này, giá trị thương hiệu, hình ảnh DN được nâng lên trong mắt khách hàng, đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh DN và tạo tác động tích cực lên xã hội.

Ngoài ra VRG còn yêu cầu các công ty cao su tham gia thực hiện cao su thiên nhiên (CSTN) bền vững do Tổ chức Nghiên cứu cao su quốc tế IRSG công nhận. Theo đó, IRSG đang triển khai dự án CSTN bền vững với các tiêu chí phù hợp với ngành CSTN. Các nhà sản xuất, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh CSTN sẽ được IRSG công nhận để công bố trong cộng đồng ngành cao su thế giới.

VRG khuyến khích các công ty tham gia 2 chứng nhận này. Riêng các công ty miền Đông Nam bộ và Công ty CPCS Sơn La phải tham gia chứng nhận “100 doanh nghiệp bền vững” của VCCI trong năm 2019.

QUỐC KHÁNH