“Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn”

CSVN XUÂN – Đây là nhấn mạnh của ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG tại Hội nghị Người đại diện vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp, vào ngày 8/12/2018.
Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG tặng hoa cho thí sinh tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018. Ảnh: Vũ Phong.
Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG tặng hoa cho thí sinh tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018. Ảnh: Vũ Phong.

“Trong năm 2018, khó khăn lớn nhất trong công tác SXKD của Tập đoàn là giá bán cao su giảm khá nhiều so với kế hoạch đề ra, giá bán bình quân khoảng 32,5 triệu đồng/tấn, giảm gần 7,5 triệu đồng/tấn, tương đương 18,8% so với năm 2017, đã làm giảm đáng kể doanh thu, lợi nhuận kinh doanh cao su. Thứ hai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết gây bất lợi cho công tác khai thác mủ, như ở Tây Nguyên mưa liên tục trên 3 tháng… Thứ ba, xu hướng cạnh tranh với các nước có sản xuất cao su trong khu vực tác động đến kết quả SXKD cao su của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Trước nhiều khó khăn, vướng mắc trong SXKD và đầu tư, ban điều hành đã có những giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh các nội dung trong quá trình thực hiện, tiếp tục tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực chính là SXKD cao su, gỗ cao su, KCN trên đất cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, nông nghiệp công nghệ cao. Tập đoàn đã đưa ra các giải pháp kiên quyết và các đơn vị nghiêm túc thực hiện chủ trương kiểm soát chi phí giá thành, suất đầu tư, SXKD.

Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác sảnxuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ và phát triển thị trường, trong đó tập trung khai thác và chế biến, thu mua và tiêu thụ mủ cao su, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong tình hình tiêu thụ khó khăn hiện nay. Rà soát nguồn thu, tăng doanh thu từ các khu công nghiệp, từ thoái vốn các khoản đầu tư, từ các đơn vị dịch vụ, các đơn vị ngoài ngành chính. Đồng thời, huy động nguồn lực các công ty có góp vốn của Tập đoàn.

Mục tiêu quan trọng nhất của VRG là đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đây là mục tiêu hàng đầu. Đồng thời, tập trung thực hiện đúng chính sách quy định pháp luật của nhà nước, ổn định đời sống cho CBCNV, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”.

MINH TÂM (Ghi)