Phổ biến chính sách cổ phần hóa cho 43 cán bộ chủ chốt Cao su Thanh Hóa

CSVNO – Để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – VRG đúng thời gian quy định, ngày 26/9, đoàn công tác VRG cùng đơn vị tư vấn cổ phần hóa đã triển khai hướng dẫn chế độ chính sách khi cổ phần hóa Công ty mẹ – VRG, đồng thời rà soát phương án sử dụng lao động, giải quyết dôi dư đối với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.
Ông Trần Khắc Chung, Trưởng Ban Lao động Tiền lương triển khai chính sách chế độ khi cổ phần hóa Công ty mẹ - VRG.
Ông Trần Khắc Chung, Trưởng Ban Lao động Tiền lương VRG triển khai chính sách chế độ khi cổ phần hóa Công ty mẹ – VRG.

Tham dự hội nghị có 43 cán bộ chủ chốt là Thành viên HĐTV; Ban Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; nhân viên phụ trách tiền lương, chế độ chính sách; Giám đốc các Nông trường, Nhà máy; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng bộ phận Hành chính – Tổ chức các Nông trường; Đội trưởng các đội sản xuất của Công ty.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung chủ yếu xoay quanh về chế độ chính sách đối với số lao động dôi dư sau khi cổ phần hóa, đặc biệt có hai ý kiến của người lao động đề nghị đoàn công tác và lãnh đạo Tập đoàn xem xét kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ông Đỗ Viết Liêm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa tiếp thu, triển khai nội dung cổ phần hóa đến toàn thể cán bộ chủ chốt.
Ông Đỗ Viết Liêm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa tiếp thu, triển khai nội dung cổ phần hóa đến toàn thể cán bộ chủ chốt.

Đó là xem xét đối với trường hợp người lao động được chuyển từ các nông, lâm trường do sáp nhập nguyên trạng về Công ty sau thời điểm 21/04/1998 mà chưa được hưởng các chế độ trong giai đoạn công tác tại nông, lâm trường được hưởng chế độ như người lao động được tuyển dụng vào Công ty trước 21/04/1998.

Ngoài ra, xem xét đối với người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước và được chuyển về Công ty sau thời điểm 21/04/1998 nhưng chưa được nhận các chế độ tại đơn vị trước đó được hưởng theo Điều 3, Nghị định 63/2015/NĐ-CP.

Ông Lê Ngọc Tú, Chuyên viên tư vấn cổ phần hóa triển khai nội dung  cổ phần hóa Công ty mẹ - VRG.
Ông Lê Ngọc Tú, Chuyên viên tư vấn cổ phần hóa triển khai nội dung
cổ phần hóa Công ty mẹ – VRG.

Các nội dung liên quan đến cổ phần hóa sẽ được cán bộ chủ chốt của Công ty tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến cho người lao động được thấu hiểu hơn về việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – VRG.

Tin, ảnh: Trương Ngọc Sơn