Cao su Ea H’leo: Vượt nhiều chỉ tiêu trong năm 2017

CSVNO – Sáng 29/1, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với sự nhất trí cao của hơn 100 đại biểu, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính trong năm 2018: phấn đấu khai thác vượt 2% so với kế hoạch VRG giao là 5.800 tấn; tổng lợi nhuận đạt 42,8 tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn công ty đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo công ty đón nhận cờ thi đua xuất sắc của VRG
Lãnh đạo công ty đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của VRG

Năm 2017, thời tiết có nhiều thuận lợi hơn năm trước, nhưng cuối năm do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã làm gãy đổ một số diện tích cao su, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Dù vậy,  công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với diện tích vườn cây 4.849 ha, trong đó có 3.777 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, công ty đã khai thác được 5.802 tấn mủ, vượt 452 tấn (về trước kế hoạch 40 ngày) so kế hoạch, năng suất vườn cây đạt 1,54 tấn/ha.

Khen thưởng cho các tập thể hoàn thành sản lượng trước kế hoạch giao
Khen thưởng cho các tập thể hoàn thành sản lượng trước kế hoạch giao

Công ty đã tiêu thụ 6.453 tấn cao su các loại với giá bán bình quân 36,4triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu  đạt 234,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 36,4 tỷ đồng, nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
Khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Với những thành tích đạt được trong năm 2017, công ty đã đề ra chi tiêu chăm sóc tốt cho 4.849 ha cao su, trong đó diện tích khai thác 3.948 ha; khai thác vượt 2% sản lượng so KH VRG giao 5.800 tấn; tiêu thụ 6.700 tấn; giá bán bình quân 35,5 triệu đồng/tấn, lợi nhuận  42,8 tỷ đồng tỷ đồng, phấn đấu tiền lương đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh