Đ/c Trần Công Kha trúng cử Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

CSVNO – Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 19-21/10, đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trúng cử Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối: đồng chí Phạm Tấn Công, đồng chí Lê Văn Châu, đồng chí Hoàng Giang và đồng chí Nguyễn Đức Phong; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, trước hết cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và của mỗi đồng chí đại biểu tham dự Đại hội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy đảng. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đã được Đại hội thông qua; tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên,người lao động về kết quả của Đại hội. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết vào thực tiễn, biến Nghị quyết thành hành động bằng các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước mắt là thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

P.V