công ty mẹ VRG

8 chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VRG

CSVN – Tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ VRG vào ngày 24/6, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha đã chỉ đạo Công ty mẹ VRG và VRG nói chung cần tập

VRG luôn đảm bảo tăng trưởng hàng năm

CSVNO – Đó là nhận định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn, tổ chức ngày 16/3. Hiện tại, Công ty mẹ Tập đoàn có

VRG thông qua phương án cổ phần hóa

CSVNO – Ngày 25/9, tại TP.HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017 bất thường để thông qua Phương án Cổ phần