Chăm sóc tốt vườn cây, hoàn thành kế hoạch khai thác mủ

CSVNO – Đây là quyết tâm của 7 đơn vị trong Khối thi đua Campuchia 1 trong cuộc họp ngày 30/3 tại Công ty TNHH PTCS  Tân Biên – Kampong thom.
Qang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

7 đơn vị trong khối khối số 8 là Công ty Tây Ninh Siêm Riệp , Công ty Bà Rịa – Kampong Thom, Công ty  Tân Biên – Kampong Thom, Công ty Chư Sê – Kampong thom, Công ty Phước Hòa Kampong Thom, Công ty phát triển cao su C.R.C.K và Công ty  Bean Heack. Hầu hết các đơn vị đang trong quá trình đầu tư chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản, có 4 đơn vị đã có diện tích vườn cây đưa vào khai thác.

Tại Hội nghị, các thành viên trong khối đã thông qua quy chế hoạt động của khối, đồng thời thống nhất biểu quyết thông qua bảng tổng kết đăng ký thi đua năm 2017. Tập trung hoàn thành dứt điểm công tác pháp lý theo luật định Campuchia để hoạt động đầu tư được thực hiện đúng theo quy định. Chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản, sớm định hình vườn cây, đảm bảo mật độ và cây hữu hiệu cao, đặc biệt trong tình hình tiết giảm suất đầu tư nhưng chất lượng vườn cây vẫn đảm bảo…

Tổ chức quán triệt đến mỗi cán bộ CNV LĐ trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được lãnh đạo các cấp, Tập đoàn giao, nhất là trong tình hình giá mủ cao su sụt giảm gây biến động giảm lao động. Phấn đấu đạt các hình thức khen thưởng được khối thông qua trong quy chế hoạt động của khối.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết thi đua
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết thi đua

Các công ty có vườn cây khai thác năm 2017 phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác mủ cao su gồm:  Tân Biên – Kampong Thom ( 3.264,32 ha), Phước Hòa – Kampong Thom ( 1.902,45 ha), Bà Rịa – Kampong Thom ( 2.249,20 ha)  và Chư Sê – Kampong Thom ( 3.529 ha).

Vũ Phong – Tuấn Linh