Binh đoàn 15 ra quân huấn luyện năm 2022

CSVNO – Vừa qua, Binh doàn 15 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Tại buổi lễ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị với chương châm: Huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương án tác chiến của đơn vị. Thực hiện tốt mục tiêu vừa huấn luyện giỏi, đồng thời phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 chủ trì lễ ra quân huấn luyện

Năm nay, đơn vị huấn luyện cho các đối tượng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lực lượng tự vệ tại các cơ quan đơn vị, đội sản xuất. Nội dung, mức độ, thời gian huấn luyện phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới Tây Nguyên. Binh đoàn 15 còn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Một trong những nội dung trọng tâm được Binh đoàn 15 đặt ra trong lễ ra quân huấn luyện hôm nay đó là huấn luyện giỏi, đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ. Với khí thế từ giờ đầu, ngày đầu ra quân huấn luyện là cơ sở để đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp. Cùng với địa phương củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới ngày càng giàu đẹp.

Quang cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Do đặc thù của Binh đoàn kinh tế quốc phòng, đứng chân trên địa bàn chiến lược nên đối tượng, thành phần huấn luyện khác nhau. Cùng với đặc điểm của binh đoàn liên quan rất nhiều đến yếu tố mùa vụ trong sản xuất. Vì vậy, Binh đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ ngay trong tháng 2. Đến nay, Binh đoàn đã tổ chức huấn luyện được 6 đầu mối với hơn 500 đồng chí. Riêng trong tháng 3 này, huấn luyện đầy đủ các nội dung. Đối với đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đưa về trung tâm huấn luyện của Binh đoàn để huấn luyện theo kế hoạch.

PV