Mưa Tháng Bảy

mua1
Tháng bảy mưa giăng phố
Mưa nhòa trong mắt ai
Nỗi niềm xa vời vợi
Phiêu du phía chân trời
Tháng bảy mưa khắp nơi
Anh ở đâu có biết
Nỗi nhớ nào da diết…
Nỗi nhớ nào chơi vơi…
Tháng bảy mưa mù khơi
Buồn em trong mắt bão
Phía trời xa mờ ảo
Vẫn nhớ về… anh ơi!
Mưa tháng bảy rơi…rơi…
Mưa trắng xóa đất trời
Anh vẫn xa… xa lắm…
Tình mình – mưa xa thôi!

Duy Toại