Cao su Chư Sê: 84% công nhân trực tiếp được biểu dương

CSVNO – Giai đoạn 2015 – 2019, toàn công ty có 5.486 cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, trong đó có đến 84% là lao động trực tiếp.

Ông Đặng Đức Tri – Chủ tịch HĐTV công ty trao bằng khen của VRG cho ông Phạm Duy Muôn – TGĐ công ty

Để biểu dương những cá nhân là lao động giỏi, lao động sáng tạo trong 5 năm qua, sáng 9/7 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã tổ chức hội nghị biểu dương “Những người lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2019” và sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh nhưng công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua trong lao động sản xuất đều được lãnh đạo công ty quan tâm, khuyến khích CB.CNV – LĐ đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Lãnh đạo công ty trao bằng khen của VRG cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hàng năm, công ty đều phát động các phong trào thi đua lao động, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đều được gắn với danh hiệu chiến sỹ thi đua, qua đó đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, được đông đảo công nhân, người lao động tham gia hưởng ứng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường.

Nhiều sáng kiến được ứng dụng có hiệu quả vào SXKD, vào vườn cây, dây chuyền nhà máy chế biến làm lợi vài trăm triệu đồng mỗi năm như sáng kiến của ông Đặng Đức Tri, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giám đốc Nông trường Ia H’lốp; ông Đoàn Minh Khải – Quản đốc phân xưởng xí nghiệp chế biến; Nguyễn Tấn Thành – Công nhân xí nghiệp cơ khí chế biến …

Ông Đặng Đức Tri – Chủ tịch HĐTV công ty trao bằng khen cho các tập thể

Để ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua, Bộ NN & PTNT, Ủy ban QLVNN, tỉnh Gia Lai và VRG đã tặng 5 cờ thi đua xuất sắc, 118 bằng khen cho các tập thể và 485 bằng khen cho cá nhân. Bên cạnh đó, công ty cũng đã trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 53 tập thể và 603 cá nhân.

Ông Phạm Duy Muôn – TGĐ công ty trao bằng khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, công ty đã biểu dương 12 tập thể và 43 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo công ty đã sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch những tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu găm dù gặp nhiều khó khăn do hán hán kéo dài, dịch Covid -19 làm ảnh hưởng nặng đến tình hình sản xuất, nhưng bằng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công ty, công tác khai thác đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt là khai thác sản lượng đạt 37% kế hoạch giao, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau Cao su Chư Păh đạt 4%).

Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Dịp này, lãnh đạo công ty cũng tổ chức để các nông trường, xí nghiệp cùng nhau ký kết giao ước thi đua, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 đã giao.

VĂN VĨNH