Cao su miền nhớ

Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Sơn.
Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Ai cũng có một miền đã đi qua
Để khắc sâu trong tim thành nỗi nhớ
Dòng thời gian cứ quay đều muôn thuở
Cuốn đời mình đến trăm ngả muôn nơi
Đất quê tôi nơi đó những kiếp người
Ngày hai buổi với hàng cây rợp bóng
Cao su ơi, niềm tin và hi vọng
Có bao giờ thôi tắt lửa tin yêu
Tôi bước đi tia nắng tắt trở chiều
Đầu ngoảnh lại với bao điều trăn trở
Có khó khăn thành công thêm rực rỡ
Lòng dặn lòng miền nhớ thuở nào quên….

Nguyễn Duy Ái