Mùa mới lại về

Ảnh: Kim Chi
Ảnh: Kim Chi

Rừng thưa thấp thoáng thấy dáng ai
Nắng chiều nghiêng đổ bóng em dài
Lá vàng trải nhẹ chân ai bước
Hẹn những chồi non một sớm mai
Xuân đã dần qua đón hạ về
Cánh rừng như chợt tỉnh cơn mê
Ngàn xanh bất tận bừng sức sống
Chim chóc tự tình hót say mê
Anh vẫn cùng em đến nông trường
Khởi dòng nhựa sống giữa quê hương
Đường dao sắc ngọt tay em lướt
Chia sẻ cùng anh những yêu thương
Ướt đẫm lưng anh áo nhạt màu
Bao ngày khó nhọc sát vào nhau
Tình cây thắt chặt tim đôi lứa
Mùa mới lại về ta có nhau.

Nguyễn Hưng
(NT Thái Hiệp Thành – Cao su Đồng Nai)