Thanh niên xung phong Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trồng mới 100 ha cao su

CSVN – Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012-2017, các Tổng đội Thanh niên xung phong Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa tổ chức trồng mới 100 ha cây cao su.

Đây là chương trình phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và các Tổng đội Thanh niên xung phong nhằm đẩy mạnh phát triển cây cao su trên địa bàn.

Được biết, trong thời gian tới, các Tổng đội Thanh niên xung phong sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh khảo sát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục mở rộng diện tích cây cao su.

P.V