Đoàn Thanh niên Cao su Lộc Ninh khen thưởng thi đua nước rút 1 triệu đồng/tập thể

CSVNO – BCH Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh vừa khen thưởng cho 1 tập thể chi đoàn và 9 cá nhân đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng thực hiện trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” năm 2017, với số tiền 1 triệu đồng/tập thể, 200.000đ/cá nhân.
Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng cho Đội 1 – Nông trường VII
Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng cho Đội 1 – Nông trường VII

Ngày 25/11, nhân dịp lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam về thăm và trao thưởng cho Đội 1 – Nông trường VII, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh về trước kế hoạch sản lượng năm 2017, BTV Công đoàn và BCH Đoàn TN Công ty cùng phối hợp tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm và phong trào  “Tấn sản phẩm mủ vượt” năm 2017 do BCH Đoàn TN Công ty phát động.

Lê Thanh Nghị Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho công nhân vượt mức kế hoạch sản lượng
Ông Lê Thanh Nghị – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho công nhân vượt mức kế hoạch sản lượng

Đội 1 – Nông trường VII là đơn vị đầu tiên về trước kế hoạch trong toàn công ty (36 ngày) đã được Chủ tịch Công đoàn Cao su VN Phan Mạnh Hùng biểu dương và khen thưởng, cùng với đó Ban lãnh đạo Công ty cũng khen thưởng với số tiền là 5 triệu đồng.

BCH Đoàn TN Công ty trao thưởng cho đoàn viên vượt mức kế hoạch sản lượng thực hiện trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” năm 2017.
BCH Đoàn TN Công ty trao thưởng cho đoàn viên vượt mức kế hoạch sản lượng thực hiện trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” năm 2017.

Nhân dịp này BCH Đoàn TN Công ty đã khen thưởng cho 1 tập thể chi đoàn và 9 cá nhân đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng thực hiện trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” năm 2017, với số tiền 1 triệu đồng/tập thể, 200.000đ/cá nhân. Dự kiến tổng kết thực hiện khen thưởng cho phong trào với số tiền là 31,6 triệu đồng.

Chí Khánh