trồng mới

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian khó, chỉ có lòng yêu nghề, tình yêu với cây

Điều chỉnh kế hoạch nông nghiệp 2016

CSVN – Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực vừa ký quyết định ban hành điều chỉnh kế hoạch nông nghiệp năm 2016, gồm khai thác mủ, tái canh, trồng mới và chăm sóc cao

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với