Nương nhờ

CSVN – Cây cao su bị nghiêng, không có cách nào buộc dây dẫn mủ vào tô được… đành phải nhờ tô của cây bên cạnh.anh doc

(Ảnh chụp tại vườn cây Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị).
Nguyễn Đăng Sỹ