Đợi em ở phía mùa Xuân

Ảnh: Trần Công
Ảnh: Trần Công

Đợi em ở phía mùa Xuân

Hỡi nông trường đỏ trong ngần lời ru!

Bạt ngàn rừng biếc cao su

Bao mắt lá ấy mùa thu đất trời

Sáng nay Xuân đến bồi hồi

Chim én liệng ngỡ cành chồi nở hoa

Thì thầm Amí Ama

Nông trường mở hội cỏ hoa tần ngần…

 

Đợi em ở phía mùa Xuân

Chắt chiu dòng nhựa

Trắng ngần quê hương

Hàng cây đón đợi Xuân sang

Bao mưa nắng

Vẫn tình tang cuộc đời

Ai về nhắn gửi đôi lời

Nông trường ta đó ngời ngời sắc Xuân…

Nguyễn Trọng Đồng