Heo may

Ảnh: Trần Khánh Hưng
Ảnh: Trần Khánh Hưng

Heo may thời tiết mùa hanh

Cao su lác đác lá xanh vàng dần

Cành cây trơ trọi phong trần

Thời cây thay lá hồi xuân vậy mà

Màu xanh rồi sẽ vươn ra

Cho dòng nhựa trắng để ta đổi đời

Rằng cô em gái vui cười

Vang xa tiếng hát vọng lời dân ca

Dẫu cây thay đổi lá hoa

Lòng em son sắt mặn mà thủy chung

Yêu nghề năm tháng bao dung

Bàn tay cạo mủ một vùng cao su

Vẳng nghe tiếng gáy chim cu

Xế chiều nắng nhạt mây mù heo may

Lá vàng rụng xuống gốc bay

Để cho xanh thẳm tháng ngày vươn cao . . .

Lê Thanh Sơn