hội thi bàn tay vàng

Nụ cười người về đích

CSVN – Hội thao CNVC – LĐ VRG năm 2022 đã kết thúc tại 5 khu vực. Điều còn mãi trong lòng người lao động đó là tinh thần cống hiến của tình đoàn kết,

Hào hứng ngày hội công nhân Cao su Việt Lào

CSVNO – Trong 2 ngày 25 – 26/9, Công ty CPCS Việt Lào đã tổ chức thành công Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ lần thứ VI tại Nông trường Bachiang II, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào. Các đội thi

Nụ cười người về đích

CSVN – Hội thao CNVC – LĐ VRG năm 2022 đã kết thúc tại 5 khu vực. Điều còn mãi trong lòng người lao động