Cao su Phước Hòa: Mỗi tấn vượt kế hoạch thưởng 100.000đ

CSVNO – Cứ mỗi tấn vượt sản lượng khai thác kế hoạch quý IV, Công ty CPCS Phước Hòa sẽ khen thưởng 100.000 đồng/tấn đối với tập thể và 30.000 đồng/tấn đối với công nhân trực tiếp.
Thu hoạch mủ tại NT Bố Lá, Công ty CPCS Phước Hòa
Thu hoạch mủ tại NT Bố Lá, Công ty CPCS Phước Hòa

Công đoàn Công ty sẽ khen thưởng 30% tổ Công đoàn hoàn thành vượt mức cao nhất (về trước kế hoạch 10 ngày trở lên) với mức 500.000 đồng/tổ và 4% cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch cao nhất và tiêu biểu trong phong trào lao động, công tác giỏi với mức 300.000 đồng/cá nhân.

Đó là những tiêu chí cụ thể trong phong trào thi đua 5 tháng cuối năm 2015 vừa được ban TGĐ và Ban thường vụ Công đoàn Cao su Phước Hòa phát động.

Các nội dung được phát động là thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, khai thác chế biến vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng, đáp ứng thị hiếu khách hàng, tiêu thụ được sản phẩm.

Nâng cao tay nghề kỹ thuật khai thác, thực hiện tốt nội qui quy chế đã đề ra. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo điều hành quản lý tốt nhiệm vụ SXKD.

Đối với công nhân khai thác, tiêu chuẩn thi đua là cạo hết phần cây, tận thu mủ, chấp hành tốt quy trình kỹ thuật, phấn đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao, về trước thời gian, chấp hành tốt nội quy an toàn lao động. Thi đua nâng cao tay nghề, phấn đấu đạt giải trong hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Công ty và cấp ngành.

Công nhân chế biến cần bảo đảm cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư hóa chất, thực hiện tốt nội quy ATLĐ, vệ sinh môi trường.

Công nhân chăm sóc thực hiện đúng quy trình chăm sóc vườn cây trồng mới, tái canh đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt 100%, chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản phát triển tốt.

Với CB-CNV, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nội quy trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo nội quy ATLĐ, vệ sinh môi trường.

Ân Châu