Ông Phạm Minh Trung tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc

CSVNO – Tại Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc khóa VI, được tổ chức ngày 16/2, ông Phạm Minh Trung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại diện lãnh đạo VRG, lãnh đạo Công đoàn CSVN và lãnh đạo công ty tặng hao chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017 – 2022 do ảnh hưởng của sự biến động về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống NLĐ và công tác sản xuất. Nhưng với sự đoàn kết một lòng quyết tâm vượt khó của tập thể CNVC – LĐ công ty, công tác vận hành sản xuất điện luôn được duy trì thường xuyên liên tục, mang lại việc làm và thu nhập bình quân NLĐ năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, đầu nhiệm kỳ năm 2017 thu nhập bình quân NLĐ là 18 triệu đồng/người/tháng, cuối nhiệm kỳ tăng lên 21 triệu đồng/người/tháng vào năm 2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty đã đồng hành cùng với chính quyền phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, thực hiện tốt quay chế dân chủ ở cơ sở, phát huy bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Tham mưu cùng với chính quyền giải quyết thỏa đáng, kịp thời những vướng mắc trong công tác SXKD, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Trương Thị Huế Minh – Phó chủ tịch Công đoàn CSVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chấp hành Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ qua. Bà cũng bày tỏ mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thế mạnh, những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn tại cơ sở. Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quuyền lợi ích chính đáng cho  NLĐ, đồng hành cùng với doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì phong trào hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả.

Bà Trương Thị Huế Minh – Phó chủ tịch Công đoàn CSVN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các hoạt động Công đoàn

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất ông Phạm Minh Trung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch công đoàn Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen tại Đại hội

VŨ PHONG