Thống nhất quy định thi đua khối hành chính sự nghiệp

CSVNO – Hội nghị đầu tiên của Khối thi đua Dịch vụ – Hành chính – Sự nghiệp (Khối thi đua số 7) VRG diễn ra vào ngày 21/05.
Bà Hồ Thị Tú Anh - TBT Tạp Chí Cao su Việt Nam, đại diện Khối trưởng ko6i1 thi đua số 7 phát biểu tại đại hội
Bà Hồ Thị Tú Anh – TBT Tạp Chí Cao su Việt Nam, đại diện Khối trưởng khối thi đua số 7 phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị về các chỉ tiêu, quy định chấm điểm thi đua của khối. Đồng thời báo cáo các nội dung hoạt động, tình hình sử dụng quỹ của khối và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Đại diện các đơn vị, ký giao ước thi đua
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua

Hội nghị cũng thống nhất cao các chỉ tiêu thi đua, quy định chấm điểm, trừ điểm trong quy chế thi đua. Bổ sung xây dựng chương  trình hành động của khối trong năm 2015.

Ông Phan Viết Phùng - Quyền TB TĐTT VT- VRG, phát biểu chỉ đạo đại hội
Ông Phan Viết Phùng – Quyền Trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Viết Phùng, Quyền Trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG biểu dương Khối trưởng (Tạp chí Cao su Việt Nam) đã chuẩn bị chu đáo cho hội nghị.

Ông nhấn mạnh, khối thi đua số 7 là khối tập hợp nhiều đơn vị với các ngành nghề, nhiệm vụ khác nhau nên cần phải có một quy định thi đua thống nhất, phù  hợp giữa các đơn vị.

Trong thời gian tới khối phải xây dựng được một chương trình hành động cụ thể để làm cơ sở hoạt động chung. Ông cũng đề nghị các đơn vị trong khối phải khẩn trương tổng hợp, báo cáo về Ban về việc thực hiện tổng kết thi đua “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2010-2015, cũng như các báo cáo khác có liên quan đến thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó xây dựng, đổi mới trong đơn vị mình về công tác thi đua khen thưởng, theo đúng luật thi đua khen thưởng đã được Quốc hội sửa đổi và ban hành.                                                                                                                                      Tin ảnh: Vũ Phong