Đảng bộ VRG đã đạt được những kết quả quan trọng trong điều kiện khó khăn

CSVNO – Đó là nhận xét của đồng chí đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ VRG, tổ chức vào ngày 6/1. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

6 cơ sở Đảng nhận bằng khen của Đảng ủy VRG đã đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020

Tham dự hội nghị có đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Văn phòng, các Ban Đảng ủy Khối DNTW, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước, các đơn vị trong khối tại TP.HCM, các đơn vị thành viên và các đồng chí là UV BCH, UBKT Đảng bộ Tập đoàn, cấp ủy cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG, cho biết: Năm 2020, Ngành cao su tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì kinh tế thế giới tăng trưởng chậm so với dự báo và tiềm ẩn yếu tố khó lường do tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, cộng với sự tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, sinh trưởng của vườn cây kinh doanh, việc cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn… thị trường tiêu thụ cao su, các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm gỗ… diễn tiến không thuận lợi, thiếu ổn định đã tác động không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu khai mạc hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối DNTW, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ NN&PTNN, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành TW và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu bền bĩ của toàn Đảng bộ, của từng đồng chí trong Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp với nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn để đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả nhất định trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông. Góp phần thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, ngày 01/01/2020 về 5 trọng tâm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020) và chiến lược 10 năm (2011-2020).

Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tại hội nghị, đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG đã báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đảng ủy VRG đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Nhằm nỗ lực ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh lây lan, Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các Công văn các Chỉ thị của Chính phủ và Đảng ủy Khối DNTW về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021

Năm 2020, trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, Đảng uỷ Tập đoàn đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với tập thể cán bộ, đảng viên và NLĐ toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn – phát triển vốn Nhà nước và đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Toàn Tập đoàn đã khai thác được 369.731 tấn mủ quy khô (vượt 2,7% kế hoạch). Tổng sản lượng cao su thu mua 71.000 tấn (đạt 97,26% KH). Tổng sản lượng cao su chế biến 397.395 tấn, (vượt 12% KH), so với sản lượng chế biến năm 2019 nhiều hơn 9.152 tấn (hay 2,36%). Tổng sản lượng cao su tiêu thụ 440.000 tấn (vượt 1,62 % KH). Tổng doanh thu 25.477 tỷ đồng (vượt 3,37 % KH); tổng lợi nhuận trước thuế 4.981 tỷ đồng (vượt 0,94% KH); nộp ngân sách Nhà nước trên 3.700 tỷ đồng (vượt 16% KH). Thu nhập bình quân của 83.584 lao động là 7,64 đồng/người/tháng (vượt 3,1% KH).

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn doanh thu ước đạt 4.513 tỷ đồng (vượt 26,13% KH), lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.795 tỷ đồng (vượt 8,54% KH).

3 chi bộ đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ủy VRG khen thưởng

Trong năm 2020 mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng Tập đoàn luôn quan tâm chỉ đạo Công đoàn Cao su VN và các đơn vị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại đơn vị và địa phương với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Quyên góp ủng hộ số tiền gần 6 tỷ đồng để xây dựng Làng Công nhân cao su tại xã La Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ các công nhân cao su có hoàn cảnh khó khăn tại các dự án phát triển cao su tại Lào, Campuchia. Quyên góp hỗ trơ bão lụt hơn 5 tỷ đồng, Công đoàn Cao su VN 800 triệu đồng, Đoàn thanh niên Tập đoàn 500 triệu đồng…

Đ/c Huỳnh Văn Bảo – UV BTV, TGĐ VRG thông qua dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, Đảng bộ VRG tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đảng viên và CNVC – LĐ toàn VRG chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn lần thứ V (2020 -2025), tổ chức thành công Hội thi “Bàn tày vàng thu hoạch mủ cao su” lần thứ XII…

Đảng uỷ Tập đoàn triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII và IX.

Quang cảnh hội nghị

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các kết luận nghị quyết Hội nghị lần thứ X, XI khóa XII, các chỉ thị, kết luận, quy định của TW, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ Tập đoàn. Chỉ đạo tổ chức và tham dự hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại điểm cầu trực tuyến và tại Hội trường trụ sở Tập đoàn…

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, BTV Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Trong năm 2020, Đảng bộ VRG đã kết nạp 68 đảng viên mới (vượt 21,5% KH). 31/31 cơ sở đảng và 1.054 đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nghiêm túc, đúng quy định và đạt yêu cầu.

5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ủy VRG khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn: Phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong năm 2020

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động SXKD, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm môi trường sinh thái; ổn định việc làm và đời sống cho NLĐ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, vùng sâu, vùng xa và đồng bào trong vùng có dự án trồng cao su tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn với ngành nông nghiệp VN về thời tiết, thị trường, tình hình chính trị thế giới… dẫn đến những biến số khó lường. Đảng ủy VRG phải chuẩn bị những giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời. Xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là công nhân trực tiếp, công nhân người đồng bào dân tộc, đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị năm 2021 Đảng bộ VRG tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

“Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào Quý I năm 2021.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Năm là, tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn của Tập đoàn, các doanh nghiệp thành viên nhằm đạt được kết quả toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ SXKD.

Tôi thực sự tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh năm 2021” – đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm, nhấn mạnh.

Chủ trì hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Đặc biệt, các đơn vị cần phải đảm bảo thu nhập cho NLĐ, quan tâm, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, NLĐ toàn Tập đoàn và kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong Đảng viên, thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn để cùng đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su; đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021…


Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 6 cơ sở Đảng đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020, 3 chi bộ đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2016 – 2020), 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016 – 2020).

TRẦN HUỲNHẢNH: VŨ PHONG