Cao su Tân Biên cần nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao

CSVNO – Phát huy các kết quả đáng phấn khởi của năm 2018, Công ty CP Cao su Tân Biên cần tiếp tục bứt phá, đảm bảo tăng trưởng, nghiên cứu phát triển liên kết nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững gắn hiệu quả kinh tế với môi trường…trong năm 2019, là những chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD của công ty ngày 31/1. 
Với các kết quả đạt được, công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua của VRG
Với các kết quả đạt được, công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua của VRG

Năm qua, công ty gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh phấn trắng vào đầu mùa vụ, giông gió gãy đổ cây cao su… Trước tình hình đó, Công ty tiếp tục khoán vườn cây để công nhân yên tâm lao động, duy trì áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, tiếp tục áp dụng kỹ thuật kích thích mủ bằng phương pháp Gastech.

DSC_9084
Quang cảnh hội nghị
DSC_9088
Đại biểu khách mời
DSC_9089
Đạt được kết quả đáng khích lệ nhờ sự quyết tâm đoàn kết của CBCNVC LĐ toàn công ty

Thực hiện chủ trương “Sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó”, công ty đã chủ động chào bán các sản phẩm ngay từ đầu năm giá mủ còn cao, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị cao thị trường cần như Latex, SVR CV 50/60, SVR 10 đã giúp công ty luôn có nguồn đầu ra ổn định và chủ động trong sản xuất.

DSC_9099
Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu
DSC_9085
Ông Trương Văn Cư – TGĐ công ty phát biểu tại hội nghị
DSC_9094
Ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Nhờ đoàn kết và sự nỗ lực của toàn thể CN CNVC LĐ toàn công ty đã đạt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Tổng diện tích vườn cây khai thác là 3.991,91 ha; tổng sản lượng cao su đạt 7.413/7.400 tấn cao su quy khô, đạt 100,18% KH;

Năng suất vườn cây 1,85 tấn/ha; thu mua 1.232/1.000 tấn, đạt 123% KH; tổng sản lượng chế biến 8.466/8.212 tấn, đạt 103,09% KH; tiêu thụ 13.059 tấn cao su các loại; Tổng doanh thu 691,24 tỷ đồng;

Doanh thu cao su đạt 440 tỷ đồng, giá bán bình quân 33,7 triệu đồng/tấn; lợi nhuận trước thuế 268,18 tỷ đồng, đạt 121% KH, nộp ngân sách 73,2 tỷ đồng, đạt 129% KH. Tiền lương bình quân đạt trên 6,8 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân đạt 8,48 triệu đồng/người/tháng. Chia cổ tức 12%/mệnh giá.

DSC_9105
Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG – Chủ tịch HĐQT công ty và bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN cho Công đoàn công ty

Năm 2019, công ty tập trung mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Về sản lượng 6.510 tấn, năng suất 1,83 tấn/ha, thu mua 1.500 tấn, tiêu thụ 10.800 tấn, tổng doanh thu đạt 507,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170,22 tỷ đồng, chia cổ tức 8%/mệnh giá, tiền lương bình quân trên 5,5 triệu đồng/người/tháng.

DSC_9108
Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG tặng bằng khen cho các tập thể

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG đã chúc mừng, biểu dương các kết quả toàn diện, các chỉ tiêu đáng phấn khởi của công ty năm 2018, công ty là một điểm sáng trong công tác quản lý và hiệu quả sản xuất.

Năm 2019, công ty phải nỗ lực bứt phá, chăm lo tốt đời sống NLĐ, đảm bảo tăng trưởng, nghiên cứu liên kết nông nghiệp công nghệ cao, tập trung phát triển bền vững, giữ mối quan hệ tốt với địa phương, giữ vững mức thu nhập NLĐ. Với triển vọng đất đai tốt, khí hậu tốt, nhân hòa tốt, tin tưởng trong thời gian tới công ty sẽ hoàn thành các KH năm.

DSC_9112
Các tập thể được tuyên dương khen thưởng

Ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đánh giá cao các kết quả đạt được của công ty trong năm vừa qua đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương. Công tác bảo vệ môi trường, tiền lương thu nhập NLĐ đều đảm bảo.

Thời gian tới, công ty đi theo hướng chuyển đổi kinh tế cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cùng với địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng hiệu quả lâu dài. Năm 2019, công ty tiếp tục tạo công ăn việc làm cho NLĐ, đóng góp vào ASXH, đảm bảo giữ vững ANTT, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Công ty vinh dự được nhận Cờ thi đua của VRG; 3 tập thể và 89 cá nhân; 3 tập thể Lao động xuất sắc được nhận bằng khen của VRG; 5 tập thể và 13 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT. Công đoàn công ty nhận Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN.

MINH TÂM