Đảm nhiệm ít nhất 1 công trình thanh niên

CSVN – Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng của ĐTN VRG trong Tháng Thanh niên năm 2015. Chủ đề của Tháng Thanh niên 2015 là “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Cụ thể: Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động nhân kỷ niệm Tháng Thanh niên 2015 và chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh; mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên, phần việc thanh niên; ĐTN VRG và các cơ sở Đoàn trao tặng ít nhất 100 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, gia đình thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 100% cơ sở Đoàn tổ chức tọa đàm, gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với ĐVTN tại đơn vị…

B.T