Phát huy sức trẻ, trí tuệ của thanh niên ngành cao su

CSVN – PV Tạp chí Cao su VN đã ghi nhận ý kiến của các đ/c Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc ĐTN VRG về Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Hồ Minh Hiếu – Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao su Việt Lào: “Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy công ty đã tạo mọi điều kiện để ĐTN hoạt động có hiệu quả. Được sự quan tâm của Đảng ủy, ĐTN đã phát triển  được  11  đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ công ty. Trong nhiệm kỳ mới, ĐTN sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, sáng tạo, nhiệt huyết để cùng công ty vượt qua những khó khăn, hoàn thành mọi chỉ tiêu mà Đảng ủy và ĐTN Tập đoàn giao”.

Đ/c Nguyễn Thế Cường  – Bí thư Đoàn cơ cở Công ty CPCS Lai Châu II: “Với lực lượng lao động chính chủ yếu trong độ tuổi Đoàn (198/377 người) dưới sự chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt của Đảng ủy, ĐTN công ty đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung. Công tác tập hợp, tạo công ăn việc làm và đào tạo nghề thanh niên luôn được Đảng bộ chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cạo mủ cho gần 300 thanh niên công nhân. Xây dựng 40 lán trại, nhà ở tại các lô cao su tạo chỗ ở ổn định cho ĐVTN yên tâm công tác”.

Đ/c Trương Văn Hải – Bí thư Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su VN: “Các hoạt động Đoàn luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy Viện. Đặc biệt chú trọng các phong trào “Nghiên cứu giỏi – Chuyển giao tốt”, “Đồng hành cùng thanh niên trong nghiên cứu  –  Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” thông qua các hoạt động cụ thể. Với sức trẻ và tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, tuổi trẻ Viện Nghiên cứu sẽ khẳng định rõ nét những đóng góp tích cực trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và CB.CNV xây dựng Viện nói riêng và Tập đoàn nói chung ngày càng vững mạnh”.

Đ/c Nguyễn Văn Thế – Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Cao su Điện Biên: “ĐTN công ty hiện có 178 ĐVTN (hơn 80% là đồng bào dân tộc). Bước vào nhiệm kỳ mới với tình hình kinh tế vẫn đang tiếp tục khó khăn ảnh hưởng chung đến các hoạt động  tại  đơn vị. Để ổn định công tác tư tưởng cũng như ổn định công tác, ĐTN mong muốn Đảng ủy tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động phong trào cũng như các hoạt động SXKD tại đơn vị. Đồng thời, có những định hướng phát triển lâu dài trong công tác SXKD tạo tâm lý ổn định tư tưởng cũng như thu nhập cho CNLĐ. Với đặc thù đơn vị đóng chân trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc nên việc đồng hành cùng thanh niên trong công tác học tập nâng cao trình độ, phục vụ cho hoạt động SXKD tại đơn vị cần được quan tâm và chú trọng”.

TRẦN HUỲNH (ghi)