Xung kích trong phong trào thi đua nước rút

CSVN – Thanh niên là lực lượng chính trong hoạt động SXKD ở mỗi đơn vị. Thời gian qua, ĐTN các công ty cao su đã phát động nhiều phong trào thi đua theo tháng, quý… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Các hoạt động này góp phần chung tay cùng đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm.
Anh Trần Văn Nam – Bí thư ĐTN Cao su Bình Thuận trao thưởng cho 2 ĐVTN vượt sản lượng cao nhất của NT Thuận Đức trong tháng 10
Anh Trần Văn Nam – Bí thư ĐTN Cao su Bình Thuận trao thưởng cho 2 ĐVTN vượt sản lượng cao nhất của NT Thuận Đức trong tháng 10
Phát động nhiều phong trào thi đua vượt kế hoạch

ĐVTN các đơn vị tính cực tham gia các phong trào như: “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”; “Thi đua vượt mức sản lượng”; “Vườn cây 4 nhất: sản lượng cao nhất, chất lượng cao nhất, tay nghề cao nhất, quản lý chất lượng sản phẩm tốt nhất”… Từ các phong trào này, ĐVTN ngành cao su đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị.

Anh Nguyễn Hoàng Trung – Phó Bí thư ĐTN Cao su Phước Hòa, chia sẻ: “ĐTN Cao su Phước Hòa liên tục phát động các phong trào thi đua, điển hình như phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”, khen thưởng theo từng quý cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Tổng số tiền khen thưởng cho ĐVTN thi đua vượt mức kế hoạch là 28,3 triệu đồng/năm”.

ĐVTN Cao su Quảng Nam kiểm tra miệng cạo trong phong trào thi đua nước rút. Ảnh: Tuyên Trần
ĐVTN Cao su Quảng Nam kiểm tra miệng cạo trong phong trào thi đua nước rút. Ảnh: Tuyên Trần

Mỗi quý, ĐTN Cao su Phước Hòa khen thưởng 2 ĐVTN có thành tích vượt sản lượng cao nhất ở đoàn cơ sở, trị giá phần thưởng là 200.000 đồng và một đoàn cơ sở, trị giá phần thưởng 500.000 đồng. Phần thưởng tuy nhỏ, nhưng đã góp phần động viên tinh thần, động viên khích lệ ĐVTN ra sức thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

Vượt trên 5% sản lượng hàng năm

Anh Trần Văn Nam – Bí thư ĐTN Cao su Bình Thuận, cho biết: “Ở mỗi lĩnh vực công tác ĐVTN ra sức thi đua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: ĐVTN khối khai thác thực hiện vượt sản lượng từ 5% kế hoạch năm trở lên, đảm bảo chất lượng mủ tốt. ĐVTN chăm sóc vườn cây KTCB đảm bảo đúng quy trình trồng và chăm sóc cây cao su, tỷ lệ cây sống đạt 100%. ĐVTN khối chế biến đảm bảo quy trình chế biến và chất lượng công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015…”.

Với phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, ĐTN Cao su Bình Thuận đều khen thưởng mỗi tháng cho 2 ĐVTN có sản lượng vượt cao nhất ở đoàn cơ sở trị giá 500.000 đồng/phần thưởng và một đoàn cơ sở, trị giá 1 triệu đồng. Kết thúc quý IV,  ĐTN Cao su  Bình Thuận  sẽ thưởng cho 1 ĐVTN ở mỗi đoàn cơ sở trị giá 1 triệu đồng và một đoàn cơ sở, trị giá 2 triệu đồng có sản lượng vượt cao nhất.

Hầu hết ĐTN các đơn vị đều thực hiện vượt sản lượng từ 5% kế hoạch năm trở lên. Điển hình là ĐTN Cao su Đồng Phú, với phong trào “Đoàn viên thanh niên thi đua vượt sản lượng giao khoán”, năm 2012 vượt 5,5%, năm 2013 và 2014 vượt 6,5%, năm 2015 vượt 6,2%, năm 2016 vượt 5,1%.

Anh Đặng Kim Mùi – Bí thư ĐTN Cao su Đồng Phú, chia sẻ: “ĐTN Cao su Đồng Phú luôn phát động phong trào thi đua tấn sản phẩm mủ vượt và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có sản lượng vượt cao ở các cơ sở đoàn trực thuộc. ĐVTN luôn thể hiện tinh thần xung kích, sản lượng luôn vượt mức bình quân của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm”.

Tuệ Linh